Đề nghị giả thích tại sao lại full giờ xanh là sao, định bỏ rơi game này hay sao mà NPP lại cho full giờ xanh vậy