Thông tin Sever C2 Mát Lạnh
❥Trang chủ: http://c2sro.com/
❥Diễn đàn: http://forum.c2sro.com/
❥Download: http://c2sro.com/#download


❥ Thời gian ALpatest: 13h Thứ 6 - Ngày 22 - 5 - 2015

❥ IP : 123.31.12.93
❥ PORT : 60005
► Thông tin server: ❥Max: 120
❥Rate Drop x5
❥Rate Gold x5
❥Rate Job x5
❥Hệ thống CTC 8h tối thứ 7 hàng tuần
❥ Hệ thống wedsite thiết kế bảo mật cao
❥Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc máy hoàn toàn mới, đảm bảo sẽ không lạm phát gold
Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình

DRop Mod 116> 120 Jupiter
► Hỗ trợ Alphatest:
❥ Full 9999999 Silk
❥ Đồ Sun D13 bán Shop Alphatest
❥ Max Lv 120
❥ Full 99999999b Gold
❥ Full 5m SP
Hỗ Trợ Tân Thủ❥ Full set son A +10 max blue max dame
❥ 50 Dịch chuyển ngược
❥ 50 Bùa dịch chuyển tức thời
❥ Pet Sói xám
❥ 10 Búa sửa chữa
❥Thú nhặt đồ 10 ngày
❥Nasrun +1 7 ngày
❥1000 Lọ hồi huyết thủy (cực lớn)
❥1000 Lọ phục khí dược (cực lớn)
❥10 Đơn dược cơn bão
❥10 Cuộn giấy hấp thụ 20% thương vong ❥10 Cuộn giấy nâng cao 20% thương vong
❥5m Sp + 5m Gold