Nơi thảo luận , mua bán , giao lưu tốt nhất , thuận tiện nhất trên Facebook, hãy tham gia nhóm Diễn Đàn Game Con Đường Tơ Lụa trên FB

https://www.facebook.com/groups/gameconduongtolua