Google mỏi cả mắt!!! Bác nào làm rồi cho e hỏi sử dụng tinh khí của LKS thế nào ạ?