mình đang ở nước ngoài nên khi vào trang chủ của tải game thì không được. chẳng hiểu sao nữa.
mong ad hay bạn nào cho file game len mediafile hoặc đâu đo để mình tải game.
mình cám ơn nhiều