GM cho hoi la 2 acc july7thtduy tên ingame Lnt_Bow và id tduytn bị khóa tài khoản do bị tố cáo lừa đảo vây GM đưa ra bằng chứng hộ mình được không. It nhất cũng phải dua ra bang chung chu. Với lại cứ tên nhân vật trung hay giống là lừa đảo à. Ma account tduytn sao cung bi block cung luon. Tên nhân vật Int_Bow không hề có uy tín trên sever mà bị ghi là giả danh lừa đảo [IMG]images/smilies/rabbit/th_113.gif[/IMG]