Như tiêu đề cần bán 1 acc bow str hỏa lôi 100 max kill, thừa 330k SP, đã Mở Rộng Thùng Đồ 199silk, và đã làm hết Nhiệm Vụ Mở Rộng Thùng Đồ, Sét Giáp Nhẹ và Vũ Khí D10 cuối + 6 Max Blu 100% chỉ số ngon, ai mua Liên Hệ : 0945 049 799 ( Hiếu 24t )
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011802728746
Hình của em nó đây
http://imgur.com/a/gBueO