Bán Acc KK Int Aisia lv 87 ( dư 120k sp ) Server Bạch Hổ. Giao dịch Net2E Tp HCM

Acc KK thuần băng lôi max 87 kiếm Sun D9 +7 Max blue, khiên Sos D9 +7 Max blue ( block 40%)

Set giáp nhẹ nữ +3 Max blue dư xăng train, NS nữ hết ngày, pet còn 2 tháng, Set TT TVLL nữ Mix Chuẩn.

Tất cả giá 400k. Liên hệ Đức: 0122 885 7655 ( anh em trong Tp sẽ fix nhẹ ) [IMG]images/smilies/rabbit/th_24.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_24.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_24.gif[/IMG]