Xác không LV 98 60% (nv nam), full Streng max Skill 3 bảng 98, còn 1mil1 Sp. Giá ra di la 850K thông tin đầy đủ. Ai quan tâm liên hệ 0968959138 (mình 30t).