Cần Mua 1 xac int KK or Thuơng thuần lv 98-100 có thông tin đầy đủ.
giao dịch tại Cần Thơ. Hết SP cũng mua. Nhắn tin Kèm Giá Nhé giá tốt thì xúc ngay.
ai bán thì nhắn tin vào sdt 01229909350. vì lý do đi làm nên mọi người thông cảm. nhắn tin cho mình có gì mình gọi lại sau khi làm về.
Cảm Ơn Mọi NGười.