tình hình là đã mấy năm rồi k chơi nay muốn chơi lại bác nào có acc k dùng cho e mượn vài hôm để fam it sp