Mình cần mua gold sll ở HCM
ai bán thì liên hệ giúp mình
093 818 7942

cảm ơn