Mới chơi lại nên em có nhu cầu mua gold hoặc mấy đồ hay ho như nasrun +8 hoặc dd13 luôn vì không biết ép, ai có nhu cầu liên hệ với em theo số 0915581885. Em cảm ơn. Quên cái là em ở Hà Nội, GDTT được ạ!