Mình cần mua 1 acc tại sv thanh long..100 max các bảng..hết sp cũng đc.xác ko cũng đc và đã mở rộng hòm đồ..em con nhà nghèo..zá mềm thôi nhé..01632686969