Bán xác Asian 120 chưa up skill còn dư gần 9m SP.ACC đã + HP.
Bán xác trên = 300k ai cần liên hệ 0972386173