cần mua acc tại HCm gd tại VDC, LV> 95, đã mở rộng rương. LH 090 6389 285