vs thanh long
SET VẢI +11 TS +11(QUAN AO,VC 100)KHIEN 98+10 BL 18,DD SOM +12 CS 80,NR NU +3 10% thiet hai,X2HH CON 5 NGAY tên NV TheXFactor,Pet tinh tinh ma+gau 100,set tt HLW,gia cho em no di la 15tr vnd,se fix cho ai nhiet tinh va tam huyet,GD TẠI NET2E HN dt 01656228689