Cần mua một sét Job thief 100 ai có bán pm 0972386173 cho mình xin giá.TK