Như trên giá 160m k fix or đổi kiếm 94 +8.. ai cần lh 01696768987. Tks