mình cần mua gấp Acc 3jobs ( Trung Hoa ) full int, full lv, server Thanh Long. ( cần luôn cả đồ lẫn xác ). có kiếm SOS càng tốt. giao dịch TPHCM.