Cần mua spear 90 som +12 13 14 15
Bác nào có liên hệ e với nhé 0988917068
[IMG]images/smilies/rabbit/th_101.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_101.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_101.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_112.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_112.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_112.gif[/IMG]