Mình muốn mua 200k gold sever Thanh Long giao dịch trực tiếp tại khu vực Hà Đông ai bán lh 01672044807