cần mua acc bow hỏa NC hoặc băng hỏa thì càng tốt thks ^_^