Như đã trình bày mình cần thanh lý gold SLL:

>>75b= 1trieu VND GD truc tiep dc HN+ HD +HP__ Riêng HCM thì 75b= 1m1 VND,
Ai thiện chí mua alo mình SDT::::: 0969947461,

Thank NOSPAMMMMMMMMMMMM