minh xai win 7..minh muon log dc tren 8 acc ..minh da tao 1 user ao roi..nhung dơ game log bot mak cung dc co 3 acc..ae nao gioi ve viec nay vao ib ho tro giup minh voi..minh cam on rat nhieu ak..chuc 1 ngay tot lanh