Acc bow int 100 max bow-hỏa-băng dư 200k sp còn gần 50m trong giương . giá 600k dgtt tại vcd hn
Đt hỏng loa lên ai quan tâm nt vào sdt : 01637705312