Mình muốn mua 100m gold tại HN giao dịch Trực tiếp ai có nt vào số 0947483762 mình sẽ gọi lại thanks