Bán Thẻ bốt Vsrohlper = 50 m gol , Thẻ DT 100k các loại , silk = 125 tại SV Nát 2 em Thanh Long trong game LH Z_MuaBan_Z 096 2576827