SV THANH LONG , 3 JOB, MINH` CAN` DOI? AC DD 90 HOA NC XAC' KO = AC INT 90 TT HOAC CHO MINH` CHOI CHUNG CANG` TOT . MA` DAC BIET LA` NHAN VAT NAM NHE' , NU? MINH` K CAN`. Ai can` doi? hay cho choi chung , cho lun cung dc pm sdt 0932601951 nhe