3Job Sv Thanh Long cần mua 1 acc ĐK lv 94-96 xác or có đồ đều đc.... còn sp nhiều nha.... gd Net2e HCM ai bán sms; 01222-175-369 - Kha.... sms thôi nhe...