Mình cần bán sét vải 3job sv Thanh Long. Ac bow NC lv 100 max skil thừa 1m350sp. Sét vải đồ 10 +9 = 10 món. có thể mua tất hoác mua từng thứ 1. GD các kiểu Tại Hà Nội. nếu bán trọn bọ thi gia la 4m5vnd cho tất cả( mua riêng thi set vai 10 món = 1b8 gold, bow+9 = 350m gold, xac thì 1mvnd). liên hề hotline 0978.531.218