Mình muốn mua ac Bow nội công hoặc Đại đao hoặc đao khien, đồ ngon và VK ngon để solo .ai bán LH : 0978 353 666.