Chủy Thủ+12 CC2 ---chí mạng tăng thêm 3--chỉ số 80%
Khiên sun d13+7 chỉ số 80%
Sét job HQTT+5
Sét giáp TS D13+7 full chỉ số 80%--VH lv3---Phản dame lv3---Vững chãi
ALL 13 triệu ai súc lh 01684 818 451

[IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG]