mình muốn mua bộ kk 85+5 server Thanh Long ai bán pm cho giá. nt vào số 0947483762. tối đi làm về mình alo lại