Ban 1b gold= 1tr8 vnd sever thanh long > tai dh kien truc hn hoac q12 hcm >>mua alo" 0902531082 CHI? GD TRUC TIEP NHE'. TKS CAC' BAN GHE DOC.