ngồi buồn mở con đường ra chơi nhưng chưa có bot ai chỉ mình cái link down auto skil. chị quái và nó từ danh cái nhỉ. thank