cần mua khoang 500>1b Gold ai bán pm cho giá hoặc liên hệ 0987338000