Mình cần mua xác acc kk 100 Thanh Long - tại HN ai bán PM cho giá nhé .
Các bạn SMS cho mình nhé, công việc của mình k cho phép nghe máy.
01658216163 Việt Anh