Như tiêu đề mình cần mua Thương Sun D13 + 10 11 12 sv TD , thêm 1 cái NS Nữ +8 or 10 , cho mình giá 2 thứ trên, ai có bán thì để cmt mình xem xét lại ...