án Thẻ bốt Vsrohlper = 43m gol , Thẻ DT 100k , silk = 125 tại SV Nát 2 em Thanh Long trong game LH Z_MuaBan_Z 096 2576827 , Mua silk chuyển khoản giá 360k 1 silk SL cực lớn ,...