{3Jobs} bán ác Bow str vk+Hoa+NC lv 100 max hết skill giá 1tr5 ai cần lh: 01659 888 695 giá là 1m5 VND! vk+sét đồ cuối +7 ful blu 100%!! NR+Pet ful 60 ngày ai cần thì lh nhé! lưu ý chỉ gd trực tiếp tại Thái Nguyên hoặc Hà Nội! thank!!!!