Như tiều đề ai có lh:01222322173 [IMG]images/smilies/rabbit/th_34.gif[/IMG].Acc sever đại hùng nha không mua xác phải có đồ để train nhé