Bán acc bow NC lv100 hết sp, sét đồ 96-99+7, bow+9, thời trang = 2m vnd tại hcm.
LH: 01634676310...!!^^