can mua 1 sét vải 3x or 4x. có blue nhá.. hoạt đá xanh các loại cap 6.. Sm tt Hp mp .ngệ nhân..
pm.._Change_ or 01257 389 789.. or inbox.. Tks