Cần mua 1b gold tại HCM Q8 ai có bán liên hệ 0947128181 giá cả thỏa thuận