Như tit mình cân mua khoảng 300-500m gold ai bán cho giá. Minh ở HN có thẻ gd thẻ điện thoại hoặc oncad sdt 0982982915.