Cần Mua 1 acc int 100 max 3 bảng dư SP có đồ hoặc xác k cũng dc ai bán inb cho giá 0973425466 ( Hải )