cần mua it gold hoặc sét giáp nữ cuối +7 trở lên = vnd, gdtt quanh khu vực Ubi' _ mạo Khê- Qninh đây [IMG]images/smilies/rabbit/th_76.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_76.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_76.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_76.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_76.gif[/IMG]