Ai có band gold tại TP.HCM xin liên hệ 09 44 99 18 22. Hoặc để lại tin nhắn. Mình gọi lại. GDTT.