bán xác b0w stre lv 96 61%. còn 200k sp =200k (120m) ae nào xuc pm.
mình ở thủy nguyên hải phòng
sdt 01688101295
đầy đủ thông tin nhé m.n